Algemene voorwaarden

 • Glorydigital behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Glorypublisher.com en Glorypublisher.nl zijn eigendom van onderneming Glorydigital.
 • Door het gebruik van de software stemt u in met de meest recente versie van de algemene voorwaarden.
 • Neem contact met ons op via info@glorydigital.nl als u vragen heeft over deze voorwaarden.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
 • Glorypublisher heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Bij gebruik van Glorypublisher wordt ermee ingestemd dat de laatste versie van de algemene voorwaarden akkoord is.
 • Afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 • Als een deel van de voorwaarden nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen wel van kracht.
 • Het nietige of ongeldige deel wordt vervangen door een bepaling die wel geldig is.
 • De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen: de “Softwareovereenkomst” en de “Publiserovereenkomst”.
 • Het eerste deel heeft betrekking op het gebruik van onze software op Glorypublisher.com.
 • Het tweede deel heeft betrekking op de overeenkomst tussen koper/adverteerder, verkoper/publisher en Glorydigital.
 • Op beide overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Glorydigital, handelend onder de naam Glorypublisher
 • Adres: Bijltjespad 10, 1018 KH Amsterdam
 • Bereikbaar via e-mail: info@glorydigital.nl
 • KvK-nummer: 86043552
 • BTW-nummer: NL004180983B48

Artikel 3 – Softwareovereenkomst

 • Door gebruik te maken van Glorypublisher.com stemt u in met de bepalingen van de Softwareovereenkomst.
 • Dit geldt voor zowel de koper/adverteerder als de verkoper/publisher.
 • Glorydigital behoudt zich het recht voor om de gehele algemene voorwaarden, inclusief de Softwareovereenkomst, te wijzigen.
 • Door gebruik te maken van Glorypublisher.com gaat u akkoord met de meest recente versie van de Softwareovereenkomst.

Artikel 4 – Het product

 • Glorypublisher.com biedt een online platform aan voor het inkopen en verkopen van links en/of artikelen.
 • Adverteerders kunnen diensten zoals het plaatsen van links of blogs op websites inkopen via het platform van Glorydigital.
 • Publishers kunnen links en/of artikelen verkopen via het platform van Glorydigital.
 • De overeenkomst komt tot stand tussen de uitgever en de adverteerder.
 • Het platform waarop dit gebeurt, is Glorypublisher.com.
 • Het bedrijf achter Glorypublisher.com is Glorydigital

Artikel 5 – Plaatsen van blogs

 • De koper dient zelf de artikelen/blogs in te dienen.
 • Aan de artikelen/blogs zijn een aantal eisen verbonden:
  • De artikelen/blogs moeten minimaal 350 woorden bevatten.
  • De artikelen mogen geen inhoud bevatten die in artikel 9 is bepaald.
  • De artikelen mogen maximaal 3 externe en/of interne links bevatten.
  • De artikelen moeten minimaal 1 afbeelding bevatten.
  • De artikelen/blogs moeten een informatief karakter hebben en een goedlopende tekst zijn in de taal van de website.
  • De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel ligt bij de koper en de publisher.
  • Promotie van soortgelijke diensten als Glorypublisher is niet toegestaan.
 • Wanneer een artikel wordt verwijderd vanwege de bovenstaande regels, wordt het betaalde geld niet terugbetaald en ingehouden.
 • Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, kan de publisher het artikel afkeuren of verwijderen. Dit moet echter binnen 7 dagen worden gecommuniceerd.
 • De publisher geeft daarnaast aan hoelang de publicatietijd is. De maximale termijn hiervoor is 7 dagen. Indien er niet binnen deze 7 dagen wordt voldaan, word het saldo automatisch teruggestort naar het accountsaldo.
 • Glorypublisher behoudt zich het recht voor om het gebruikersaccount te verwijderen of functionaliteiten binnen het account te beperken.

Artikel 6 – Registratie

 • Glorydigital zal zich inzetten om de website beschikbaar en bereikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat Glorypublisher.com foutloos werkt of altijd beschikbaar is.
 • Glorydigital is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet functioneren of de onveiligheid van de website.
 • Glorydigital is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de website.
 • Er wordt gezorgd voor een beveiligde registratie voor gebruikers.
 • Bij registratie op het platform dienen alle gegevens naar waarheid te worden ingevuld.

Artikel 7 – Gebruikersaccount

 • Glorypublisher.com accepteert alleen zakelijke gebruikers.
 • Je dient je inlog- en accountgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik.
 • Je dient je wachtwoord geheim te houden en een sterk wachtwoord te gebruiken.
 • Meld onmiddellijk misbruik van je account en verander direct je wachtwoord indien dit mogelijk is.
 • Glorydigital behoudt zich het recht voor om bij misbruik van het account of bij wetsovertredingen het account permanent te verwijderen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Glorydigital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van Glorypublisher.com.
 • Directe of indirecte schade als gevolg van wijzigingen in zoekmachines.
 • Glorydigital behoudt zich het recht voor om Glorypublisher.com op elk moment tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 • Directe of indirecte schade als gevolg van informatie op Glorypublisher.com, ongeacht de bron van die informatie.
 • Directe of indirecte schade als gevolg van fouten van derden of omstandigheden buiten de controle van Glorypublisher.com.
 • Glorydigital geeft geen garantie dat het kopen van links of artikelen leidt tot een stijging in de zoekresultaten.

Artikel 9 – Gebruiksregels voor Glorypublisher.com

Bij het gebruik van Glorypublisher.com is het niet toegestaan om:

 • De website en de Nederlandse wet te misbruiken.
 • Promotie te maken voor soortgelijke diensten als Glorypublisher.com.
 • Spam, reclame of zelfpromotie te verspreiden.
 • Materiaal met een erotisch karakter dat geschikt is voor volwassenen (18+), zoals video’s, afbeeldingen of andere media, te verspreiden, behalve op websites die hiervoor bestemd zijn.
 • Illegale drugs te promoten.
 • Gokken te promoten, tenzij overeengekomen met de publisher.
 • Beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende teksten of afbeeldingen te verspreiden. Bij uitingen op websites van publishers/uitgevers zal Glorydigital alles doen om dit te verwijderen en het gebruikersaccount te verwijderen.
 • Onjuiste of misleidende informatie te verspreiden.
 • Illegale dingen te promoten of het hier over te hebben.

Artikel 10 – Duur van overeenkomst

Op platform Glorypublisher.com kunnen links en blogs gekocht worden. Glorypublisher.com heeft bepaald dat artikelen minimaal 1 jaar online moeten staan en links de periode waarvoor betaald is. Echter kan Glorypublisher.com hier geen garantie voor geven omdat dit de overeenkomst tussen de publisher en de adverteerder is. Wanneer de regels van artikel van het platform worden geschend zal Glorypublisher.com bemiddelen in dit conflict en op zoek gaan naar een passende oplossing. Deze oplossing dient binnen 10 werkdagen te zijn bepaald. Indien de regels worden overtreden door de publisher kan er een klacht worden ingediend via support@glorypublisher.com. Indien de publisher niet mee willen werken dan zullen andere uitstaande uitbetalingen worden stopgezet. 

Omdat Glorypublisher.com geen verkoper is, is Glorypublisher niet aansprakelijk voor de schade van de publisher. 

Artikel 11 – Prijzen en betalingen

 • Glorypublisher behoudt het recht om te allen tijde de kosten van het platform te wijzigen. De publisher/uitgever is zelf verantwoordelijk voor het vragen van een prijs. Indien deze prijs foutief is ingevoerd blijft dit de verantwoordelijkheid van de publisher/uitgever. 
 • Omdat Glorypublisher een zakelijk platform is zullen de prijzen exclusief BTW (BTW 21%)worden weergegeven. 
 • Omdat Glorypublisher een Nederlands bedrijf is zullen alle betalingen in € (euro) zijn. Wanneer de uitbetaling in een andere valuta moet draait Glorypublisher niet op voor de extra kosten die hier bij komen kijken. 
 • Glorypublisher vraagt een vergoeding per aangekochte link. Deze commissie is variabel en kan wijzigen. 
 • Publishers/uitgevers ontvangen een vergoeding voor de links en/of artikelen die ze geplaatst hebben. Deze plaatsingen wordt gezien als een dienst door Glorypublisher. 
 • Een publisher/uitgever ontvangt het bedrag exclusief de commissie voor het platform op het gebruikersaccount. Dit bedrag van het gebruikersaccount kan door een creditfactuur in te dienen via het platform. 

Artikel 12 – Overeenkomsten via Glorypublisher.com

Wanneer er een aankoop plaatsvindt op Glorypublisher.com, is er sprake van een samenwerking tussen een publisher/verkoper en een adverteerder/koper. Glorypublisher.com is zelf geen eigenaar van de websites waarop plaatsingen worden aangeboden. Alle communicatie dient via Glorydigital.nl te verlopen. Het is niet toegestaan om telefoonnummers, e-mailadressen of andere communicatiemiddelen te delen via Glorypublisher.com of via websites die via Glorypublisher.com worden aangeboden. Bij overtreding van deze communicatie-eisen behoudt Glorypublisher.com zich het recht voor om een gebruiker te verwijderen.

Glorypublisher.com zal er alles aan doen om de samenwerking tussen de adverteerder goed te laten verlopen. Omdat de publisher ervoor kan kiezen om de content goed te keuren is er bepaald dat dit binnen 7 dagen gebeurd moet zijn.

De bovenstaande herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Glorypublisher.com. Ze vervangen alle eerdere versies van de algemene voorwaarden die betrekking hadden op het gebruik van Glorypublisher.com. Indien er gebruik wordt gemaakt van Glorypublisher.com wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord is.

Scroll naar boven